สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

W A T R A T S C H O O L

      
 | | |ผู้บริหารสถานศึกษา | | 
|
 

                                                                                              


                                                        นางสาวสุภาพร แสงสมาน

                                                         (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)


                                                                            


         นางสาวประทุมวดี  ศักดิ์กาญจนรัตน์                            นางสาวเสริมพร  บุญเลิศ

         (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)                              (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  

|
|
|
|
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
|
|

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นประธานในพิธี
รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย และให้เหมาะสมกับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมสายชั้นละ 1 ห้อง
และตัวแทนถือพานไหว้ครูสายชั้นละ1คู่
**พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ
และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต**
รายงานพิเศษ!!
"โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เรียน แบบ New nomal" โดยสำนักข่าว NBT 2HD
-ในวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 63 สำนักข่าวNBT 2HD ได้เข้ามาถ่ายทำรายงานพิเศษ
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
รวมถึงการศึกษาพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนมีการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด
โดยโรงเรียนเปิดการสอนตามปกติ เน้นใช้การเหลื่อมเวลาพักเที่ยง การเหลื่อมเวลาทำกิจกรรม การรับประทานอาหาร
การพักเบรค และเวลาเลิกเรียน ซึ่งจะมีคุณครูคอยแนะนำเรื่องความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม
พร้อมสังเกตอาการของนักเรียน หากมีไข้ วัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา เซลเซียสจะให้หยุดเรียนทันที
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถรับชมรายงานข่าวดังกล่าวย้อนหลังได้ตามลิ้งนี้ครับ https://youtu.be/7CMAkgpPl8w
**รายงานพิเศษดังกล่าวออกอากาศในช่วงข่าวเที่ยง NBT วันพุธ ที่ 1 ก.ค. 2563

“เจาะประเด็นข่าวค่ำ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุภาพรแสงสมาน ถึงความพร้อมและการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่ (New normal life) โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ซึ่งทั้งครูและนักเรียน
มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ออกอากาศในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ช่วงรายงานข่าวพิเศษ : โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม จัดห้องเรียนวิถีชีวิตใหม่
ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://news.ch7.com/detail/420881นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการการเตรียมความพร้อม
รับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
ในการนี้ นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง นายจรัญยุกต์ เขียวสด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
และคณะครูได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานมาตรการ และแนวทางการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการเปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
อีกทั้งมีการจัดเตรียมความพร้อมในการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียน การใช้ฉากกั้นระหว่างโต๊ะ
การจัดระเบียบการรับประทานอาหารกลางวัน การนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล การลดจำนวนนักเรียน
ให้เหลือห้องละ 15-20 คน เพื่อลดความแออัด การจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด (เจลแอลกอฮอล์) ตามจุดบริการ
จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคน และการเตรียมความพร้อมทางสถานที่ในบริเวณโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความพร้อม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำสภากรุงเทพมหานครนำโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ จารุพิศาลสมบัติ
และ นายสล้าง ชินะกานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพระโขนง โดย นายเรืองศักดิ์ พงษจันทร์โอ ผอ.เขตพระโขนง
และคณะ เข้าติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี2563 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งานบริหารการศึกษา รายการค่าซ่อมแซม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และะตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่1 กรกฎาคม 2563ในวันนี้ (28 พ.ค. 2563) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน

สำหรับเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน

และแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ในชุมชนสุขุมวิท 93 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 นางชุลีพร วงศ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

พร้อมคณะ ได้เข้าติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพระโขนง

(ร.ร.พูนสิน,ร.ร.บางจาก,ร.ร.วัดธรรมมงคล,ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมในวันที่ 19 พ.ค. 63 นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

พร้อมด้วย นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ

และนางอรพิณธุ์ เกิดกัณฑ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าตรวจติดตาม

และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร ในการแจกนมโรงเรียนให้แก่นักเรียน

โดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการของโรงเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

และการจัดการเรียนรู้ที่บ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
..โดยการนี้ นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

ได้ร่วมมอบนมโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองที่มารับนม


เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง

ขอแจ้งเรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ดังนี้
1. การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

นั้นจะสิ้นสุดความคุ้มครองนักเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.

หากนักเรียนประสบอุบัติเหตุหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

2. ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

หากผลการดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเวลาใด ทางโรงเรียนจะแจ้งผลความคุ้มครองอุบัติเหตุให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในช่วงการปิด ภาคเรียน

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ยินดีต้อนรับ ครูชนาวัฒน์ ศูนย์ศร
จากโรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
สำนักงานเขตภาษีเจริญ
สู่รั้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ด้วยความยินดียิ่ง..ประกาศ..
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงกำหนดให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ..

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 รายวิชา ได้แก่
1.วิชาภาษาไทย
2.วิชาคณิตศาสตร์
3.วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 และคุณครูทุกท่านที่มีความพยายาม ทุ่มเท และตั้งใจอย่างจริงจังด้วยครับ


ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมิน ร้อยละ 82.37 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

จากกราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่านของนักเรียนเป็นรายด้าน

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และ ระดับศึกษาธิการภาค


โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง

นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต น.ส.วรุณลักษม์ พลหาญและฝ่ายรักษาความสะอาด

ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY "ต้าน COVID ปิดสถานศึกษา"

นวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ห้องเรียน

และบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)**ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม**


การประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง

ซึ่งมีคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย
1.น.ส.สุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง
2.ดร.ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง
3.ดร.ศิริพร สลีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกะลันตัน สำนักงานเขตสวนหลวง
4.ดร.สุธามาศ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา
5.นางนวพร เหมะ ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรการ

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดโคโรนา ( Covid -19)

โดย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการป้องกันตนเองจากเชื้อไข้หวัดโคโรนา ( Covid - 19)

จัดกิจกรรมBig cleaning ทำความสะอาดทั่วพื้นที่ในโรงเรียน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

บุคลากรภายในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
และใช้แอกอฮอลล์ทำความสะอาดมือทุกครั้ง และมีแอกอฮอลล์บริการตามจุดต่างๆในโรงเรียน ตั้งแต่ประตูโรงเรียนการแสดงของนักเรียน ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปีวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วันที่ 6 มีนาคม 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (NT)
สอบ 2 วิชา
- ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- ความสามารถด้านภาษาไทย
*หมายเหตุ*
NT ย่อมาจาก "Nationnal Test" คือ การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทั่วประเทศ

แจ้งเพื่อทราบ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 2019)
โดยให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เตรียมการสอบปลายภาคให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง จึงมีความประสงค์ ที่จะแจ้งข้อมูล และกำหนดการต่างๆ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ ตามหนังสือที่ได้แนบมา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยการให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลฆ่าเชื้อโรค

พิธีมอบรางวัล
"กระโดดเชือกแสนสนุก สุขภาพดี กับดัชมิลล์คิดส์"
🎁🎉🎈
- ชนะเลิศ รุ่นการประกวดอนุบาล ประเภททีม
1.โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
2.ทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1,500 บาท
3.ทุนสนับสนุนครูผู้ฝึกสอน 3,000 บาท
4.ทุนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน 5,000/ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตร
5.สนับสนุนผลิตภันณฑ์ดัชมิลล์ คิดส์ จำนวน 1ลัง/คน

🎁🎉🎈
- ชนะเลิศ รุ่นการประกวดอนุบาลประเภทบุคล
1.โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
2.ทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1,500 บาท
3.ทุนสนับสนุนครูผู้ฝึกสอน 2,000 บาท
4.ทุนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน 3,000/ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตร
5.สนับสนุนผลิตภันณฑ์ดัชมิลล์ คิดส์ จำนวน 1ลัง/คน

แจ้งเพื่อทราบ
เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นPM 2.5 ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น อันจะมีผลต่อสุขภาพนักเรียน ทางกรุงเทพมหานครจึงสั่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

โดยในระหว่างนี้ขอให้นักเรียนได้ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและช่วยเหลืองานบ้านตามสมควรต่อไป..

ผลการประกวดการแข่งขันกระโดดเชือก
ในโครงการ"กระโดดเชือกแสนสนุก สุขภาพดี
กับดัชมิลล์คิดส์" โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
🎁 ได้รับรางวัล 🎁
- ชนะเลิศ รุ่นการประกวดอนุบาล ประเภททีม
- ชนะเลิศ รุ่นการประกวดอนุบาลประเภทบุคค

โดยทางโครงการจะเข้ามามอบรางวัลให้กับโรงเรียนในวันพุธ ที่26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

🎉รางวัลประเภททีม🎉
1.โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
2.ทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1,500 บาท
3.ทุนสนับสนุนครูผู้ฝึกสอน 3,000 บาท
4.ทุนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน 5,000/ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตร
5.สนับสนุนผลิตภันณฑ์ดัชมิลล์ คิดส์ จำนวน 1ลัง/คน

🎉รางวัลประภทบุคคล🎉
1.โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
2.ทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 1,500 บาท
3.ทุนสนับสนุนครูผู้ฝึกสอน 2,000 บาท
4.ทุนสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน 3,000/ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตร
5.สนับสนุนผลิตภันณฑ์ดัชมิลล์ คิดส์ จำนวน 1ลัง/คน
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) Special Education Open House 2020" ซึ่งมีนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรม และขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลามาเป็นประธานให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเป็นอย่างสูง

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) Special Education Open House 2020"
1.รร.พิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม
2.รร.วัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง
3.รร.ศูนย์รวมน้ำใจ สำนักงานเขตคลองเตย
4.รร.คลองกะจะ สำนักงานเขตบางกะปิ
5.รร.วัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว
6.รร.บางจาก สำนักงานเขตพระโขนง
7.รร.วัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม
8.รร.สุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตสวนหลวง

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมในระดับอนุบาล
"ปฐมวัยโกะเกมส์" ครั้งที่4 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
*ผลการแข่งขัน*
-ประเภทเดี่ยวได้ที่ 5
-ประเภททีม ได้ที่ 8กีฬาสีประจำปี วัดราษฎร์เกมส์

ประกวดวาดภาพระบายสี (สด)นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

🌸ระดับ ปฐมวัย🌸
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2🥉
-เด็กหญิงปลิตา พวงชะบา ชั้นอนุบาล2/2

🎁เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ🎁
-เด็กหญิงเบญจพร ไทยนาภา ชั้นอนุบาล2/2
-เด็กหญิงอภิรตา หวลคนึง ชั้นอนุบาล2/2

🌼ระดับประถมศึกษาปีที่4-6🌼
🎁เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ🎁
-เด็กหญิงวริศรา เกษมรัตน์ ชั้นป.4/1โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนทำให้ครู
ที่เกษียณอายุราชการมีความสุขในการเก็บภาพประทับใจ เนื่องในงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
วันเด็ก 2563
สวัสดีปีใหม่ 2563

ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562
นำโดยคุณครูศราณี ศรีขาว
และคุณครูจิราภรณ์ ติงคันนา ได้นำนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดแฟ้มและผังโครงการ ตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ปีที่ 10 ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ในประเด็นปัญหา อุบัติเหตุจากขยะ ได้รับรางวัลชมเชย จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้าและบริษัทบางจากคอปเปอร์เรชั่น
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
-เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของทางโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ที่สามารถคว้ารางวัลจาการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2562 รวมทั้งหมด 39 เหรียญ อีกทั้งยังได้ให้โอวาทเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน การเรียน แก่ครูและนักเรียน นอกจากยี้ยังได้เดินเยี่ยมชมการจัดห้องเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ จ.นครนายก

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมยินดีต้อนรับนางสาวเวริมพร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการคนใหม่ 

และขอแสดงความยินดีกับ นายมิตรชัย ผาสุขเลิศ รองผู้อำนวยการ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) สำนักงานเขตวัฒนา

 ขอแสดงความยินดีกับ 1.เด็กชายธีรโชติ ไผ่ศิริ  2.เด็กหญิงมณธิชา สาชิน และ 3.เด็กหญิงสุทธิดา เร้าอรุณ  ในการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยระดับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9   ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง โดยสามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 4 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และยังเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โดยมีนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษามาเป็นประธานในการเปิดงาน

ซึ่งกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ นอกจากได้ความรู้แล้วนั้น ยังได้ความสนุกสนาน

และความตื่นเต้นกับการทดลองต่างๆอีกมากมายอีกด้วย 

(สามารถรับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/watratschool2558/)

ขอขอบคุณคุณประกายพฤกษ์ จอมเทศ , คุณพชรธรรม์ พลอัครวัฒน์  และกัลยาณมิตรอีก 45 ท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมทั้งหมด 40 ทุน พร้อมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง ให้นักเรียนได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการจัดการศึกษา Thailand 4.0

(สามารถรับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/watratschool2558/)


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีการแข่งขันกรีฑาโซนกรุงเทพใต้ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมได้เป็นตัวแทนเขตพระโขนง เข้าไปแข่งในระดับโซนกรุงเทพใต้ เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในกีฬาช้างน้องเกมส์ในเดือนสิงหาคมนี้ ผลปรากฎว่า โรงเรียนวัดราษฎร์สามารถเป็นตัวแทนเขตพระโขนงเข้าไปแข่งขันในกีฬาช้างน้อยเกมส์ รายการ ได้แก่
1.วิ่ง 100 เมตรหญิง อายุ12 ปี ด.ญ พิชญา ศิริงามเจริญพร
2. วิ่ง 4x100 เมตรหญิง อายุ 12 ปี
1.ด.ญ พิชญา ศิริงามเจริญพร
2.ด.ญ. ซันวา ประทุมชาติ
3.ด.ญ.นหทัย ประดับจิต
4.ด.ญ.ยุพาพร คงด้วง

ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2  ได้แก่

1.ด.ญ.ปริชญา ทองชมพูนุช
2.ด.ช.นิรวัฒน์ ไชยคำดี 
3.ด.ญ.วรรณิศา  มัชเรศ 
เข้าสอบชิงทุนการศึกษาประเภท ก. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร 
ผลการสอบสำนักงานเขตพระโขนง ด.ญ.ปริชญา ทองชมพูนุช ได้รับทุนการศึกษา

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนนักเรียนการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในวันที่ 3,5 กรกฎาคม 2562 ด้วยความยินดียิ่ง (สามารถรับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watratschool2558/)

ไหว้ครู 2562
“ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยในชีวิตของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน ครูคนแรก ของเราแล้ว การที่เด็กๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ครู ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน เพราะหากโลกนี้ ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ครู แล้ว สรรพวิชาต่างๆก็คงสูญหายไปจากพิภพ แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเป็น ครูของโลก พระองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง การบูชาครู การไหว้ครู จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมา แต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน ชื่อกิจกรรม คลินิกหมอภาษา กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเวลา 12.00-12.20 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ โดยมีพี่ ป. 5 เป็นคุณหมอภาษา รักษาอาการอ่านไม่ออกของนักเรียนผู้ป่วย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและนำไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดีขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี 
โดยมี นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธาน ซึ่งท่านได้นำเสนอนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียน ให้ผู้ปกครองฟัง ซึ่งก็ได้รับความสนใจ และเสียงปรบมือจากผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมาก (สามารถรับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watratschool2558/)

- วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรม "เชิงปฏิบัติการโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ของโรงเรียนในสังกัดเขตพระโขนง" โดยมีคณะครูจากอีก3โรงเรียนเข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย
- การอบรมในวันนี้นั้นได้มี นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชาติ ภาษีชา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทษก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากร ซึ่งทำให้คณะครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้มากมาย ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป..(สามารถรับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watratschool2558/)


ทางโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ขอแจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครอง เดิมในวันที่ 1 พฤษภาคม เลื่อนออกไปเป็นในวัน*อาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562* เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรีรยนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

...จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา2561 นั้น เป็นที่ยินดี อย่างมากที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สามารถสอบผ่านคะแนนมาตรฐานได้ทั้งหมด 4 วิชา ประกอบไปด้วย 1.คณิตศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาไทย 4.ภาษาอังกฤษ

ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและทำข้อสอบ ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และขอบคุณคุณครูสายชั้นป.6 ช่วยช่วยกันิตวเข้ม จนประสบความสำเร็จ

นักเรียนที่มีคะแนน สูงสุดในแต่ละวิชาได้แก

1.วิชาคณิตศาสตร์ เด็กชายอรณ วงค์โกสิน และเด็กหญิงวันวิสา จันทร์หล้า (85 คะแนน)

2.วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปาริชาติ ลิ้วธนูธง (68 คะแนน)

3.วิชาภาษาไทย เด็กหญิงกัญญา เสวกสูตร (91 คะแนน)

4.วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงจิดาภา ฉัตรประวีณ์ (82.5 คะแนน)

และคะแนนรวมสูงสุดทุกวิชา เด็กหญิงจิดาภา ฉัตรประปวีณ์ ทำคะแนนรวมทุกวิชาได้ถึง 306 คะแนน

ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้จัดกิจกรรม"บัณฑิตน้อย" ซึ่งเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อแสดงว่าสามารถเรียนจบในระดับประฐมวัย และพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปในปีการศึกษาหน้า  งานนี้ได้รับเกียรติจาก รองประทุมวดี มาเป็นประธานในพิธี   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสร้างความภาคภูมิใจ และรอยยิ่มแห่งความสุขให้กับบรรดานักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก 

(สามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง https://www.facebook.com/watratschool2558/)โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย ครูบุระ ปุยะติ หัวหน้าโครงการร่วมกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ร่วมกันจัดทำค่ายครั้งนี้ขึ้น ก็เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และคณะครูเป็นอย่างดี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โรงเรียนวัดราาฎร์ศรัทธาธรรมได้จัดกิจกรรม Best Practices ระดับปฐมวัย เรื่อง "การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงในเด็กปฐมวัย"โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สร้างจิตสำนึกให้เด็กได้รู้จักการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และนำผลมาพัฒนาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ซึ่งเป็นการทดการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการที่มาคุมสอบนั้น มีทั้งครูจากโรงเรียนวัดราษฎร์ และ ครูจากโรงเรียนในเขตพระโขนง ผลการทดสอบจะเป็นอย่างไรนั้น จะมาอั๊พเดตให้ทราบในภายหลัง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดัฃีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดในงาน"พ.ข. นิทรรศน์ 6 ทศวรรษแห่งการเรียนรู้" ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมที่ได้รับรางวัลได้แก่

1.ชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิทาศาสตร์  ด.ช.ภัทรพงษ์  เว่าสันเที๊ยะ และ  ด.ญ.จิรานันท์  มุกสุข

2.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ด.ช.อชิระ นวมนาคะ

3.รางวัลรองชมเชยอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ด.ช.ปรวัฒน์  วัฒนพงษ์ และ ด.ญ. จอมขวัญ  เกิดศิริ

4.ชนะเลิศอันดับ1 การตอบปัญหาวิทาศาสตร์  ด.ช.ภัทรพงษ์  เว่าสันเที๊ยะ  ด.ญ.จิรานันท์  มุกสุข

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนสะกดคำภาษาไทย ด.ญ.จิดาภา ฉัตรปวีณ

6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง-ทำนองเสนาะ  ด.ญ.ณัฐวดี วงค์มณี

7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 180 IQ ด.ญ.นันทพันธ์  วันทอง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของสำนักงานเขตพระโขนง ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะคุณครู ที่มาเป็นการมการคุมสอบในครั้งนี้  และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนทำคะแนนออกมาได้ตามความตั้งใจ ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม W.T. Open House 2019 "วชิรธรรมแลนด์ แดน 4.0 "  นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน   ด.ช.ศราวุธ ไชยสะอาด และ ด.ช.จารุวัฒน์  สุขมะณี   

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสร้างสะพานรับน้ำหนักด้วยไม้ไอศกรีมระดับชั้น ป.4-6  1.ด.ช.ธนาธิษณ์  โทนุศิษย์  2.ด.ญ.ณริศรินทร์  มโนดำรงธรรม  3.ด.ญ.พรรณปพร  พงค์ศิริ 
3.รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ  ด.ญ.วันวิสาข์  จันทร์หล้า

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดาะตะกร้อ  ด.ช.ดวงเฉลิม  เอกเจริญ                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ Project Citizen 2018 ( โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี 9 ) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ บริษัทบางบางจาก คอเปอเรชั่น ได้รับรางวัลระดับชมเชย  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" เรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ "
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง กรุงทเพมหานคร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว

*รายละเอียดดังนี้

1.) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 รับเด็กก่อนประถมศึกษา อายุ 4-5 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2557 นับอายุถึง 16 พฤษภาคม 2558) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
*รับสมัคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
*ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
*มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรร

2.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
*รับสมัคร ในวันที่ 7-11 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
*ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
*มอบตัว วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือโทร 02-331-2965 เวลา 8.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่28ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้น นำโดย นางสาวสุภาพรแสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรีนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ต่างมาทำบุญใส่บาตรกันอย่างมากมาย ทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างชื่นมื่นและสมบูรณ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมขอให้ผลบุญในครั้งส่งผลให้ทุกๆ่านมีความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิต และขอให้มีความสุขตลอดปี2562 และตลอดไป..

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนบางจาก ซึ่งนำทีมโดยครู เอกฉันท์  ฦาชา (ครูเอก)  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 (ที่4) มาครอง พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่โรงเรียนวัดวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมไม่สามารถเก็บชัยชนะในนัดชิงที่ 3 มาได้ เพราะสามารถยิงขึ้นนำโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ไปก่อนถึง2 ครั้ง แต่ท้ายที่สุดก็ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว แพ้ไปด้วยสกอร์ 2-4 และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3มาครอง อย่างไรก็ ทางทีมฟุตซอลของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมจะพยายามฝึกซ้อม  ให้หนักขึ้น เพื่อผลการแข่งขันที่ดี ในรายการต่อไป


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมโครงการ มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา (มือถือเก่า = ขยะอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งเป็นโครงการของ ธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และกระทรวงมหาดไทย  โดยทางโรงเรียนขอรับบริจาค โทรศัพท์เก่า ที่พังแล้ว หรือไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นรายได้นำไปจัดหาหนังสือภาพสำหรับเด็กๆในท้องถิ่นที่ห่างไกล  ซึ่งทางโรงเรียนจะรับบริจาคโทรศัพท์เก่า จนถึงวันศึกร์ที่ 21 ธันรวาคม 2561นี้ นักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใด สนใจร่วมบริจาคสามารถนำมาบริจาคได้ที่ทางโรงเรียน หรือสามารถฝากบุตรหลานมาให้กับทางโรงเรียนได้เช่นกัน 

 

  
ข่าวสารและความรู้


เนื้อหาน่ารู้กับทรูปลูกปัญญา

อ่านวันนี้ในอดีตได้ที่ สนุก! ความรู้

หนังสือพิมพ์-ข่าว

หนังสือพิมพ์-ข่าว

ทีวี-โทรทัศน์
นิตยสาร
จัดทำและรวบรวมโดย 9accounting.com ข่าวและหนังสือพิมพ์