สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประวัติโรงเรียน

                เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  5 มกราคม  247  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลบางนา  สาขาวัดโคก (รวมราษฎร์พิทยา) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ครูใหญ่คนแรกชื่อ  นายชุ่ม  กาญจนาปาน   มี   นายบุศย์  เปรมสุนทร  เป็นครูน้อย  มีนักเรียนจำนวน  43 คน   ครู  2 คน

                ปีพุทธศักราช  2481  ย้ายมาสร้างอาคารเรียนในที่ดินของวัดโคก   ชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลบางจาก (รวมราษฎร์พิทยา)   นายวิจารย์  ธีรเดช  เป็นครูใหญ่  สังกัดกรมสามัญศึกษา

                วันที่  1 เมษายน  2508  โอนเข้าสังกัดแผนกโรงเรียน  กองการศึกษาฝ่ายสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครหลวง   นายสังวิน  สินอยู่  เป็นครูใหญ่   เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนประชาบาล  วัดโคก (รวมราษฎร์พิทยา)  มาเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

                วันที่  30 ตุลาคม  2518  นายดวง –นางหนูหน่าย  ช่วงกรุดมอบที่ดินให้  3 งาน  79 ตารางวา และขายที่ดินให้กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่  2 ไร่  2 ตารางวา  รวมเป็น  2 ไร่  3 งาน  81 ตารางวา

                ปัจจุบันโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 774  ซอยสุขุมวิท 93 (พึ่งมี)   แขวงบางจาก  เขตพระโขนง   กรุงเทพมหานคร  10260  โทรศัพท์  02-331-2965  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ 2 ไร่  3 งาน  81 ตารางวา  มีอาคาร  4 หลัง  ต่อเชื่อมกันเป็นรูปตัวยู  มีจำนวนห้องทั้งหมด  41 ห้อง  จัดเป็นห้องเรียน  26 ห้อง และห้องประกอบ  17 ห้อง  มีนักเรียนจำนวน  923 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา  3 คน  ข้าราชการครู  37 คน  ลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง  4 คน   ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก  7 คน  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  1 คน  รวมบุคลากรทั้งหมด  53 คน

 

     

 

 

 

view